refo

Refos vision är att förbättra världen genom designat återbruk och utbildning.

Vi tror på att göra alltid slår snacka. Därför samlar vi in saker som inte används och gör nya grejer av det. Material som vi själva inte använder ger vi till andra som vill använda det. Det kan till exempel vara kläder till nyanlända barn så att de kan gå i skolan.

Integration via handarbete

Vi tycker att det är viktigt att snabbt komma in i samhället och integreras på riktigt, så vi jobbar med workshops, samtal och utbildning "i Orten" på olika sätt. En annan del är kvinnocenter som vi delger material till, så att en skapande verksamhet kan påbörjas och samtidigt tränas svenskan. Att sitta bredvid varandra när man slöjdar eller handarbetar ger många goda samtal och skapar även nätverk mellan personer, orter och företag.

"Våra kretslopp ger jobb lokalt, integration och minskat svinn."

Filt för demokrati

Vi har sam-projekt istället för sam-arbeten, då vi ser att det ger konkreta resultat och vi kan även bygga in lärandet samtidigt. Ett exempel är "CafeREpet", tillsammans med handla miljövänligt-gruppen, i Naturskyddsföreningen och Hemslöjden i Stockholm. Där lappar och lagar vi samtidigt som vi pratar om hållbarhet.

Den 8 mars är det smygstart av ett annat spännande intergrationsprojekt på Järva. Då startar vi #filtfördemokrati som är ett samprojekt mellan refo, Hemslöjden i Stockholm, grundaren LM Johnsson och Eggeby gård. Målet med det projektet är att använda virkning och stickning som en del i att både synliggöra kvinnors arbete och att skapa en plattform för samtal och öva på svenska samt att bygga broar mellan områden, nätverk och personer.

Tredimensionell hållbarhet

Det som ser ut som ett produktbolag är egentligen ett system för utbildning och lärande. En del kallar oss ett Urban Lab där vi testar saker, nya vägar och samtidigt har byggt in lärandet. Andra säger att vi jobbar med alla tre dimensionerna av hållbarhet samtidigt; vi minskar svinn och spill genom återbruk, skapar jobb lokalt och genom att välja t ex Tensta kvinnocenter bygger vi även in den sociala hållbarheten.

 

<< Tillbaka