Epicenter

Epicenter – Stockholms första digitala innovationshus .

I Epicenter får medlemmar chans att samarbeta, lära och växa. Medlemmarna är både svenska och internationella, medelstora och snabbväxande digitala företag med stora idéer.

Epicenter tillhandahåller innovationslab, utbildning, kunskapsdelning och gemensamma ytor för att skapa förutsättningar för snabbväxande företag att öka sin utvecklingstakt ytterligare.

Konceptet och utvecklingen av Epicenter baseras på grundarnas omfattande kunskap kring att bygga framgångsrika och innovativa företag. Epicenter drivs delvis av Sime, ett ledande event kring tillväxt, resultat och digitalisering. Epicenter är en del av AMF Fastigheters Mood District, kvarteren kring gallerian Mood Stockholm.

 

<< Tillbaka