Vi vet att vi ska vara noga med att använda solskydd för att inte skada vår hud, men vad många kanske inte vet är att vissa solkrämer innehåller ämnen som kan vara skadliga för det marina livet och ekosystemet. Havet absorberar bland annat koldioxid vilket hjälper till att bromsa klimatförändringarna, producerar syre och fungerar även som en inkomstkälla runt om i världen. Därför är det viktigt att vi människor ser till att skydda och värna om våra viktiga vatten och dess ekosystem.

Nästan 14.000 ton solskyddskräm hamnar i haven – årligen – enligt en artikel i New York Times från 2015. Innehåller denna mängd dessutom skadliga ämnen är det förödande för bland annat korallreven.

När man smörjer in sig med solkräm och sedan tar sig ett dopp hamnar solkrämen direkt i vattnet, vilket då gör att alla ämnen som kan vara skadliga för det marina livet också hamnar där.

(Foto: Ishan @seefromthesky /Unsplash)

Gemene man kanske inte är så medveten om miljöfaran kopplad till solkräm, belyser Expressen i artikel där de pratat med experten Lovisa Bohman.

Miljökonsulten har gjort en utredning på just miljöfarliga ingredienser i solkräm. Enligt henne har tropiska länder en mer gedigen forskning kring ämnet och på Hawaii har man exempelvis förbjudit vissa solskydd som innehåller skadliga ämnen. Det finns inte lika mycket studier på hur ämnena påverkar våra Nordiska sjöar och hav, ”men eftersom det har en sådan effekt på andra vattenmiljöer vore det konstigt om det inte har en liknande effekt här”, säger hon till Expressen.

Tidningen Hälsoliv har skrivit om vad man ska titta efter när man väljer solkräm. Du kan både välja utifrån vattenmiljön och dig själv, då det enligt tidningen även visat sig att ämnen kan gå ut i blodet hos oss människor.

Fysikaliskt eller kemiskt uv-filter?

De fysikaliska UV-filtrerna reflekterar bort strålningen, medan det kemiska, går in i huden och reagerar med strålningen och gör den ofarlig. Exempel på fysikaliska filter är titaniumdioxide och zinkoxide.

I en annan artikel, skriven av William F. Precht på Alertdiver.com, framgår det vad man speciellt ska undvika.

“Om det är något du verkligen ska undvika är det solskydd som innehåller oxibenson; välj i stället ett mineralbaserat solkskydd”

Det vill säga ett av alternativet nämnt ovan: titaniumdioxide eller zinkoxide.

Andra ämnen man bör titta efter för den marina miljön skull är Ethylhexyl Triazone, Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate, Benzo-phenone-3 Isoamyl P-Methoxy­cinnamate och Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, enligt Hälsoliv. I deras guide finner man även en lista på ämnen som kan vara hormonstörande för människan.

Varför är det viktigt att behålla havets ekosystem och växter?

• 70 procent av syret i atmosfären är producerat av marina växter.

Haven absorberar koldioxid från luften vilket hjälper till att bromsa klimatförändringarna.

Korallreven fungerar som boende, skydd eller plats att hitta föda för en betydande siffra arter.

Korallrev fungerar som skydd och vågbrytare vid stormar eller tsunamivågor.

Sjögräsfisket är en stor inkomstkälla för kvinnor och barn i mindre privilegierade länder.

  • (Foto: David Clode / Unsplash)

 

(Foto: wembley / Unsplash)