Människorättsjuristen, Parul Sharma, som har ett fokus på hållbarhetsfrågor blev 2004 utsedd till näringslivets mäktigaste kvinna i kategorin ”Samhällsförändrare”. Nu släpper hon en bok med titeln ”Produktionskedjan. Ditt ansvar för människan och miljön”.

Ansvaret måste bli tydligare gällande inköp av varor och tjänster, speciellt ifrån högriskländer, konstaterar hon.

När man som konsument vill införskaffa något på ett ansvarsfullt sätt litar man på att företaget som säger sig brinna för hållbarhet, också gör det. Sanningen är att det saknas lagstiftning som kräver att en riskanalys är gjord samt att en åtgärdsplan finns upprättad vid handel med högriskländer.

Boken är skriven av Parul Sharma som är människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor. I Augusti 2019 blir hon även Sverigechef på Greenpeace, enligt pressmeddelandet.

(Foto: Press)

Att det måste bli mer konkret hur företag arbetar med att uppnå en hållbar produktion är tydligt. Användningen av de laddade orden måste broderas ut, så att det blir möjligt att mäta och kontrollera hur företagen följer upp det de påstår sig att stå för.

Produktionskedjan innehåller ett ansvar gentemot både hållbarhet och mänskliga rättigheter och precis som en ISO-certifiering bör det finnas uppföljning och lagstiftning på dokumentation och handlingsplaner även inom detta område.

WWF skriver att tre till fyra jordklot skulle behövas om man skulle följa svenska konsumtions- och produktionsvanor globalt. En siffra som kan uppfattas som skrämmande och oväntad. Inte uppfattas väl Sverige som ett av de länder som inte ligger i framkant?

I boken kommer vi att kunna läsa konkret information om hur arbetet med hållbarhetsfrågan kan struktureras upp, författaren har även kompletterat med checklistor och övningar för att man ska kunna hålla sig ajour i arbetet med en av de viktigaste frågorna idag.

Boken ges ut av förlaget ”Sanoma Utbildning” som varit aktiva sedan 1993 med att producera läromedel, både digitalt och fysiskt.

(Foto: Joël de Vriend / Unsplash)