Mycket snack och lite verkstad i hållbarhetsarbetet, visade en studie för några år sedan. Men i dag tvingas företag bli mer konkreta för att locka ny arbetskraft.

Det konstaterar Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för byggkonsultbolaget Sweco Sverige, i en intervju med Dagens Industri på fredagen. I artikeln uppmärksammas den starka hållbarhetsvåg som svept genom Sverige de senaste åren, mer än något annat land, och hur företag och organisationer nu anpassar sig.

Mycket snack och lite verkstad

Men även om det pratas mycket om vad som görs och måste göras är det inte alltid som orden följs av handling. En studie från 2015, exempelvis, som genomfördes av Handelshögskolan i Stockholm visade exempelvis att hela 83 procent av de kartlagda företagen pratade mer om hållbarhet än vad de faktiskt gjorde i praktiken.

Tony Apéria forskar om anseende och hållbarhet ur ett företagsperspektiv på Stockholms universitet. Han bekräftar den ”lavinartade ökning” av hållbarhetskommunikation – som Di kallar det – som präglat Bolagssverige de senaste åren.

”De företag som inte gör det utan arbetar i det tysta, kommer att tappa sin konkurrenskraft. Det är ett måste för att uppfattas som ett modernt företag i dag”, säger Tony Apéria till tidningen.

De anställda ställer krav

Han får medhåll från Ann-Louise Lökholm Klasson som höjer ett varningens finger till organisationer som kanske underskattar hållbarhetsfrågan. Då, menar hon, kan det bli svårt att locka medarbetare.

”De vill ofta se genuina och konkreta lösningar för hur hållbarhetsmålen som företaget har satt ska uppnås. Vill man rekrytera kompetent arbetskraft måste man arbeta aktivt med hållbarhet”, säger hon och påpekar att kraven är ännu högre ju längre ner i åldersgrupperna man kommer.

Hållbarhetssnack i siffror

I artikeln har Di även samlat statistik som visar på de senaste årens ökning av hållbarhetsprat i den offentliga dialogen. Bland annat visar siffrorna att antalet pressmeddelanden från företag som rör hållbarhet i någon form ökat från 34 stycken 2005 till 2856 stycken förra året. Samma siffra för antalet evenemang under politikerveckan i Almedalen är 138 stycken första gången 2014 och 298 stycken ifjol.

(Foto: Paula Prekopova / Unsplash)