Idag har konsumenten mer makt än någonsin och våra vanor har stor inverkan på framtiden. Att aktivt välja bort något är en metod med bevisad effekt, men enligt professorn Magnus Broström finns det ytterligare tre som fungerar.

Dina val räknas

I en nyligen publicerad artikel skriver Aktuell Hållbarhet om hur konsumenten kan påverka utvecklingen genom sina handlingar.

Trots att världen idag är full av möjligheter som knappt var tänkbara förr i tiden, kommer det till ett pris – usla arbetsvillkor och miljömässiga problem vid produktion är två av dem som drabbat oss hårt på senare tid.

Politisk konsumtion

Begreppet ’politisk konsumtion’ myntades i början av 2000-talet och förklarar konsumentens makt över marknaden och hur de kan bidra till ökad hållbarhet. I den nyutgivna boken The Oxford Handbook of Political Consumerism gräver författarna djupare ned i fenomenet.

Magnus Boström arbetar som professor i sociologi vid Örebro universitet och Michele Micheletti som professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Tillsammans står de som författare bakom handboken som leder vilsna konsumenter tillbaka på rätt väg.

I boken beskrivs fyra olika metoder som konsumenter kan använda i vardagen för att påverka samhällsutvecklingen och bidra till en ljusare framtid:

(Foto: Unsplash/Pop Zebra)

Bojkott av produkter

När vetskapen om en produkts påverkan på klimatet eller dåliga arbetsförhållanden vid produktion har nått konsumenten kan hon eller han välja att aktivt avstå från att köpa just den tjänsten eller produkten.

Att välja tåg framför flyg på grund av dess utsläpp är ett typiskt exempel som blir allt vanligare bland oss. Metoden är väl beprövad – med hjälp av bojkott har människan lyckats riva ned Apartheid-systemet i Sydafrika och göra Nelson Mandela till president

Aktiva val

Att ’buykotta’ något handlar om att aktivt välja en vara framför en annan på grund av dess påverkan på samhället. Det kan handla om principer, som att alltid välja rättvisemärkta tvättmedel eller miljömärkta kläder.

Huvudsaken är att du gör det för att ta ställning och inte bara för att man vill ha själva produkten. Genom att handla på ett särskilt sätt kan du alltså föra uppmärksamheten mot ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat.

Kommunikation för förändring

Att kommunicera med syfte att påverka andra människors konsumtion kan tyckas självklart. Men att våga höja rösten och ta ställning kan influera andras vanor som i sin tur även har stor effekt på samhället.

Tack vare sociala medier är det enklare än någonsin att uttrycka sin åsikt och sprida kunskap till människor som vill bidra till en hållbar industri och värld.

Livsstilsförändring

Genom att göra små omställningar i vardagen kan man förändra sin konsumtion och därmed påverka samhället. Enligt Magnus Boström är det här det mest genomgripande sättet, men också svårast att genomföra, då det kräver mycket av den enskilda individen.

”Det är svårt att minska sin konsumtion när vi lever i ett masskonsumtionssamhälle”, säger Magnus Boström till Aktuell Hållbarhet.

(Foto: Unsplash/Rafael Albonorz)