Tidningen Expressen lät nyligen Kantar Sifo ta temperaturen på unga svenskars politiska engagemang. Under titeln ”Ung Opinion” frågade man 1.000 personer mellan 13 och 26 år vad de brinner för mest.

Och statistiken talar sitt tydliga språk: klimat, miljö och hållbarhet är en hjärtefråga bland många unga – i synnerhet bland kvinnor och flickor. Nästan exakt varannan ung kvinna, 49 procent, svarar att just detta är det viktigaste i svensk politik i dag, följt av skola (32 procent) och sjukvård (27 procent).

Kvinnor och flickor i bräschen

Tittar man hos pojkar och unga män är miljö och klimatfrågan också viktig, men inte lika hög grad som hos tjejer. 25 procent av de tillfrågade killarna i undersökningen svarar att klimat- och miljöfrågan är viktigast, vilket gör det till den tredje största frågan. I topp här hittar man i stället invandring och sjukvård på en delad förstaplats på 26 procent av svaren.

”När det kommer till skolan tycker jag att det är väldigt mycket snack och väldigt lite verkstad. Och sen tycker jag att invandringen, den måste de komma lite bättre överens om. Det drar ju väldigt mycket åt båda håll och de är inte så bra på att kompromissa”, säger Katrina Neimane, 18, som är student  på Rudbecksgymnasiets till Expressens reporter.

Tittar man på den sammanlagda statistiken ser det politiska engagemanget ut så här, enligt den nya SIFO-undersökningen.

  1. Klimat & miljö – 36%
  2. Skola – 28%
  3. Sjukvård – 26%
  4. Invandring – 23%
  5. Integration – 11%

(Källa: Expressen / Kantar Sifo)